Monday, October 23, 2017

Iglesia Ni Cristo Lokal ng San Juan Calamba - Sampiruhan Ext,Distrito ng Laguna West

Iglesia Ni Cristo Lokal ng San Juan Calamba - Sampiruhan Ext,Distrito ng Laguna West
Lokal: San Juan Calamba - Sampiruhan Ext
Distrito: Laguna West
Address: Caballero Street, Barangay Sampiruhan, Calamba City
Contact Number :
Araw/Oras ng Pagsamba : 

Sunday
6:00am TAGALOG

Saturday
9:00am TAGALOG  CWS
5:45pm TAGALOG

Wednesday
6:45pm TAGALOG

Thursday
7:00pm TAGALOG

Note : Be sure to confirm Worship Service Schedule before attending. Worship service times may be temporarily or recently changed.

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname