Saturday, September 30, 2017

Iglesia Ni Cristo Lokal ng Brgy Chapel - Tagumpay Ext.,Distrito ng Aurora

Iglesia Ni Cristo Lokal ng Brgy Chapel - Tagumpay Ext.,Distrito ng Aurora
Lokal: Brgy Chapel - Tagumpay Ext.
Distrito: Aurora
Address: Barangay Dibulo, Dinapigue, Isabela
Contact Number : 
Araw/Oras ng Pagsamba:
Thursday 5:45AM TAGALOG
Saturday 8:45AM TAGALOG CWS
Saturday 9:45AM TAGALOG

Note : Be sure to confirm Araw/Oras ng Pagsamba: s before attending. Worship service times may be temporarily or recently changed.

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname