Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Service Desks in Malaybalay,Bukidnon,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Service Desks in Malaybalay
Address : Old Provincial Hospital, Capitol Compound, Malaybalay City Bukidnon
Contact Number: (088) 8134477


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname