Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Service Desks in Oroquieta City, Misamis Occidental,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Service Desks in  Oroquieta City, Misamis Occidental
Address : Oroquieta Provincial Health Office, Oroquieta City, Misamis Occidental
Contact Number: (088) 5310012

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname