Monday, March 20, 2017

PhilHealth Regional Office in Iloilo,Contact Number

PhilHealth Regional Office in Iloilo
Address : Gaisano City Capital-Iloilo, Luna St., La Paz, Iloilo City
Contact Number:  (033) 337-8724 | (033) 501-9160 to 62
Email : region6@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname