Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Regional Office in Koronadal,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Regional Office in Koronadal
Address : Plaza de EspaƱol Bldg., cor. Posadas-Abad Santos Sts., Koronadal City 9506
Contact Number: (083) 228-9731-34 (fax) | 083-228-4733
Email :  region12@philhealth.gov.ph


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname