Friday, March 24, 2017

PhilHealth Regional Office in Butuan,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Regional Office in Isulan,Butuan
Address : Lynzee's Building, 766 J. Rosales Avenue,Butuan City
Contact Number: (085) 341-1159 (trunkline), (085) 225-4995 (trunkline), (085) 225-7026 (trunkline)
Email :  caraga@philhealth.gov.ph


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname