Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Regional Office in Davao,Davao Del Sur,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Regional Office in Davao
Address : Valgosons Bldg., Bolton Extension, Poblacion, Davao City, Davao Del Sur
Contact Number:
(082) 295-2133 Information (Public Affairs Unit)
(082) 282-3951 PMAC
0922-9242159 
Email : 
info.pro11@philhealth.gov.ph
publicaffairs.philhealthxi@gmail.com


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname