Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Regional Office in Zamboanga,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

PhilHealth Regional Office in Zamboanga
Address : BGIDC Corporate Center, Gov. Lim Ave., Zamboanga City
Contact Number: (062) 9922739 (fax)
Email :  region9@philhealth.gov.ph

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname