Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Regional Office in Cebu,Contact Number

PhilHealth Regional Office in Cebu
Address : Golden Peak Hotel & Suites,Gorordo Ave. corner Escario St., Cebu City 6000
Contact Number: (032) 233-3270 | 233-3289 | 233-7407 | 233-7523
Email :  region7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname