Monday, March 20, 2017

PhilHealth Regional Office in Lucena,Contact Number

PhilHealth Regional Office in Lucena
Address : Lucena Grand Central Terminal Brgy., Ilayang Dupay, Lucena City
Contact Number: (042) 373-7554
Email : member.pro4a@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
Inobasyon
Serbisyong Dekalidad
Lubos na Integridad
Angkop na Benepisyo
Panlipunang Pagkakabuklod at
Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname