Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Valencia, Bukidnon,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Valencia, Bukidnon
Address : G/F Candelaria Bldg., Sayre Hi-way, Hagkol Valencia City, Bukidnon
Contact Number: (088) 8281122 | 2223737

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname