Friday, March 24, 2017

PhilHealth Regional Office in Shaw Boulevard,Pasig City,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Regional Office in Shaw Boulevard,Pasig City
Address : Rm. 1211, 12/F Citystate Centre Bldg., 709 Shaw Boulevard, Pasig City
Contact Number: Claims: 441-7444 local 3300; Membership 631-8285; Contribution 631-4598


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname