Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Overseas Filipino Program (OFP),Cebu City Contact Number

PhilHealth Overseas Filipino Program (OFP),Cebu City
Address : Ground Floor DOLE VII Bldg., Gorordo Ave.corner Gen. Maxilom Ave., Cebu City 6000
Contact Number: (032) 236-9863 (telefax)
Email : owp.pro7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname