Sunday, March 19, 2017

PhilHealth Office in Vigan, Ilocos Sur,Contact Number,Email,Address

PhilHealth Office in Vigan, Ilocos Sur
Address : Galleria De Vigan, Plaza Burgos, Vigan City, Ilocos Sur
Contact Number: (077) 6320174
Fax Number: (077) 7221960
Email : vigan.pro1@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname