Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Tanauan City, Batangas,Contact Number

PhilHealth Office in Tanauan City, Batangas
Address : 2/F MBP Business Center President Laurel Highway, Poblacion Brgy. III,Tanauan City, Batangas 4232
Contact Number: (043) 7786242 | (043) 7786080 fax
Email : 

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname