Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Office in Tagum City, Davao del Norte,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Tagum City, Davao del Norte
Address : G/Flr. F. Ramos Bldg., Arellano St. Magugpo, Poblacion,Tagum City, Davao del Norte
Contact Number: (084) 655-9609


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname