Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Tagbilaran City, Bohol,Contact Number

PhilHealth Office in Tagbilaran City, Bohol
Address : MYX Bldg. J. Jimenez St. Mansasa,Tagbilaran City 6300 Bohol
Contact Number:  (038) 412-0248 | (038) 235-5622 (telefax)
Email :  tagbilaran.pro7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname