Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Sorsogon,Contact Number

PhilHealth Office in Sorsogon
Address : Aguilar Bldg., Flores St., Sorsogon City, Sorsogon
Contact Number:  (056) 4215582
Email : sorsogon.pro5@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname