Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Siquijor,Contact Number

PhilHealth Office in Siquijor
Address : Ground Floor, Multi-Purpose Center, Poblacion,Siquijor 6225 Siquijor
Contact Number: (035) 480-9844
Email : bais.pro7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname