Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in San Pablo, Laguna,Contact Number

PhilHealth Office in San Pablo, Laguna
Address : Cosico Avenue Brgy. Del Remedio, San Pablo City, Laguna (near Laguna State Polytechnic University, San Pablo City campus)
Contact Number: (049) 5627027 (fax) | (049) 5629242
Email : sanpablo.pro4a@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values

  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname