Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in San Jose, Antique,Contact Number

PhilHealth Office in San Jose, Antique
Address : G/F St. Nicholas Commercial Bldg., T.A. Fornier St., San Jose, Antique
Contact Number:  (036) 5407209 | (036) 5408023

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname