Sunday, March 19, 2017

PhilHealth Office in San Fernando, La Union,Contact Number,Email,Address

PhilHealth Office in San Fernando, La Union
Address : G/F, CSI The City Mall Inc., Brgy. Biday, San Fernando City, La Union
Contact Number: (072) 6073803
Fax Number: 
Email : launion.pro1@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname