Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Sagay City, Negros Occidental,Contact Number

PhilHealth Office in Sagay City, Negros Occidental
Address : National Highway, Pob. 2, Sagay City, Negros Occidental
Contact Number: (034) 488-0587 | 722-0116

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname