Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Puerto Princesa City, Palawan,Contact Number

PhilHealth Office in Puerto Princesa City, Palawan
Address : 2/F BCG Building Lacao Street, Puerto Princesa City, Palawan
Contact Number: (048) 4345103

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname