Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Passi City, Iloilo,Contact Number

PhilHealth Office in Passi City, Iloilo
Address : Carpark Area, Gaisano Capital, Simeon Aguilar St., Poblacion Ilawod, Passi City
Contact Number: (033) 322-6261

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname