Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Pagadian City, Zamboanga de Sur,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Pagadian City, Zamboanga de Sur
Address : Nesoricom Prime Arcade, Tiguma, Pagadian City
Contact Number: (062) 2144303


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname