Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Ozamis City, Misamis Occidental,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Ozamis City, Misamis Occidental
Address : JME Bldg., Rizal Avenue cor Capistrano Sts, Ozamiz City, Misamis Occidental
Contact Number: (088) 5213843


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname