Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Ormoc,Leyte,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

PhilHealth Office in Ormoc,Leyte
Address : Aniceta Bldg. Corner Bonifacio and OsmeƱa Sts., Ormoc City, Leyte
Contact Number: (053) 561-2809; (053) 2554859

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname