Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Naga City, Camarines Sur,Contact Number

PhilHealth Office in Naga City, Camarines Sur
Address : West Park Bldg., Magsaysay Ave., Brgy. Balagtas,Naga City, Camarines Sur
Contact Number:  (054) 4735632; (054) 4721483
Email : pro5.nagasoadm@hotmail.com

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname