Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Office in Nabunturan, Compostela Valley Province,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Nabunturan, Compostela Valley Province
Address : A Ford Bldg., Purok 17, National Highway, Nabunturan, Compostela Valley Province
Contact Number: 0925-5275048


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname