Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Masbate City, Masbate,Contact Number

PhilHealth Office in Masbate City, Masbate
Address : Ground Floor- B, Team Centrum Seaman’s Hotel, Danano St., Masbate City 5400
Contact Number:  (056) 3336041
Email : masbate.pro5@philhealth.gov.ph 

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname