Sunday, March 19, 2017

PhilHealth Office in Mangatarem, Pangasinan,Contact Number,Email,Address

PhilHealth Office in Mangatarem, Pangasinan
Address : 2/F Magic Mall, Mangatarem, Pangasinan
Contact Number: (075) 546-1111
Fax Number:  
Email : mangatarem.pro1@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname