Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Maasin,Southern Leyte,Contact Number

PhilHealth Office in Maasin,Southern Leyte
Address : Brgy. Mantahan, Maasin City, Southern Leyte
Contact Number: (053) 5708365; (053) 3813862

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname