Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Legazpi City, Albay,Contact Number

PhilHealth Office in Legazpi City, Albay
Address : 2nd Floor Delos Santos Commercial Building,Lando Business Park, Legazpi City (fronting Gaisano Grocery entrance)

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname