Sunday, March 19, 2017

PhilHealth Office in Laoag City, Ilocos Norte,Contact Number,Email,Address

PhilHealth Office in Laoag City, Ilocos Norte
Address : G/F Jomel Bldg III, P. Acosta St., cor. D. Samonte St.,Brgy 14, Laoag City, Ilocos Norte
Contact Number: (077) 771-2222
Fax Number: (077) 7704945
Email : laoag.pro1@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname