Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Kalibo, Aklan,Contact Number

PhilHealth Office in Kalibo, Aklan
Address : 3rd Floor, Gaisano Capital Building, Andagao, Kalibo, Aklan
Contact Number:  (036) 2689001 | (036) 2628001 | (036) 500-7118

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname