Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Kabankalan City, Negros Occidental,Contact Number

PhilHealth Office in Kabankalan City, Negros Occidental
Address : JY Perez, Brgy. Talubangi, Kabankalan City, Negros Occidental
Contact Number: (034) 471-2050 | (034) 7468256

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname