Friday, March 24, 2017

PhilHealth Office in Isulan, Sultan Kudarat,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Isulan, Sultan Kudarat
Address : R.E.R. Commercial Bldg. National Highway, Isulan, Sultan Kudarat
Contact Number: (064) 2015009


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname