Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Imus,Cavite,Contact Number

PhilHealth Office in Imus,Cavite
Address : MYP GBY Phil. Corp Bldg, Aguinaldo Highway, Tanzang Luma VII, Imus Cavite
Contact Number: (046) 4720501 (fax) | (046) 4720468
Email : imus.pro4a@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname