Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Iligan City, Lanao Del Norte,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Iligan City, Lanao Del Norte
Address : G/F Gonzales-Gimeno Bldg. 4, Macapagal Avenue, Tubod, Iligan City
Contact Number: (063) 2233018 or 2230257


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname