Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Gumaca, Quezon,Contact Number

PhilHealth Office in Gumaca, Quezon
Address : Manuel Lorica Building, A. Bonifacio St., (across NOVO), Barangay Pipisik, Gumaca, Quezon
Contact Number: (042) 317-7554
Email : gumaca.pro4a@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname