Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Gingoog City, Misamis Oriental,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Gingoog City, Misamis Oriental
Address : RRM Barro Bldg., Jadol-Tuto sts., Gingoog City
Contact Number: (088) 861-1237 / local 7071


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname