Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Office in General Santos City, South Cotabato,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in General Santos City, South Cotabato
Address : HW One Bldg., (in front of St. Elizabeth Hospital) Santiago Blvd.,General Santos City
Contact Number: (083) 3022558 | (083) 5546893 (fax)

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname