Tuesday, March 21, 2017

PhilHealth Office in Dumaguete City, Negros Oriental,Contact Number

PhilHealth Office in Dumaguete City, Negros Oriental
Address : 2nd Floor Poincare I Bldg., National Highway,corner E.J. Blanco Drive Extension, Dumaguete City 6200 Negros Oriental
Contact Number:  (035) 422-3931 | (035) 225-9297 (telefax)
Email :  dumaguete.pro7@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname