Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Dipolog City, Zamboanga del Norte,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Dipolog City, Zamboanga del Norte
Address : ABC Bldg., Lessor c/o Dipolog Diamond Hardware 0214 Echavez St., Dipolog City
Contact Number: (062) 2127860

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname