Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Office in Digos, Davao Del Sur,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

PhilHealth Office in Digos, Davao Del Sur
Address : Den Mark Sy Bldg., Vinzon St., Digos City, Davao del Sur
Contact Number: (082) 333-0070


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname