Monday, March 20, 2017

PhilHealth Office in Daet, Camarines Norte,Contact Number

PhilHealth Office in Daet, Camarines Norte
Address : Cañeba Bldg, Gov. Panotes, Daet, Camarines Norte
Contact Number:  (054) 4403380; (054) 4403381
Email : daet.pro5@philhealth.gov.ph

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname