Thursday, March 23, 2017

PhilHealth Office in Cotabato City, Cotabato,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga
PhilHealth Office in Cotabato City, Cotabato
Address : Door 3 F.A.Tan Bldg., S.K. Pendatun St., Cotabato City
Contact Number: (064) 4217292


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname