Wednesday, March 22, 2017

PhilHealth Office in Catarman,Northern Samar,Contact Number

PhilHealth

Vision
"Bawat Pilipino, Miyembro,Bawat Miyembro, Protektado,Kalusugan Natin, Segurado"

Mission
"Sulit na Benepisyo sa Bawat Miyembro,Dekalidad na Serbisyo para sa Lahat"

Core Values
  • Inobasyon
  • Serbisyong Dekalidad
  • Lubos na Integridad
  • Angkop na Benepisyo
  • Panlipunang Pagkakabuklod at
  • Ganap na Pagkalinga

PhilHealth Office in Catarman
Address : DCPC Bldg., cor. Rizal & Quezon Sts., Catarman, Northern Samar
Contact Number: (055) 251-8240; Telefax: (055) 500-9281


No comments:

Post a Comment

Comments system

Disqus Shortname